د ایکس اینمکس توکي

لاکینګ اسمبلۍ

د اسمبلی محصول لاک کول

ښيي 4 ټولې پایلې

په پېن دا PIN